دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-87 
شبیه‌‌سازی تأثیر هندسه کارتریج در فرآیندهای جداسازی

صفحه 30-40

10.22103/jsse.2018.2134

سمیرا قطبی؛ بهاره پیرزاده؛ داود محبی کلهری؛ اعظم عبدالهی


جداسازی فاز های آبی و آلی به کمک فناوری میکروسیالی

صفحه 41-50

10.22103/jsse.2018.2161

علی پوراصغر محمدی؛ علی اصغر محمدی؛ داریوش باستانی