راهنمای نویسندگان

 

 توجه: این نشریه در حال حاضر وجهی بابت مراحل مختلف (داوری تا انتشار) مقالات دریافت نمی کند.

 

راهنمای نگارش و تنظیم مقالات

 

مقدمه

 نشریه علمی-پژوهشی و بین رشته­ای علوم و مهندسی جداسازی حاصل فعالیت مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران است که با اخذ درجه علمی-پژوهشی ( شماره 10015/3 مورخ 9/11/1386) از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش، بررسی و چاپ مقالات پژوهشگران محترم اعلام آمادگی می­نماید.

 

هدف

هدف از انتشار نشریه علوم و مهندسی جداسازی کمک به توسعه و اعتلای فعالیت­های پژوهشی و فراهم نمودن بستری برای تبادل نظریه­ ها و اطلاعات علمی بین پژوهشگران دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی  است. نظریه پردازی و طرح اصول بنیادی، نتایج تجربی و کاربرد روش­های مختلف جداسازی مواد که درصنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، فرآوری و بازیابی مواد، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی و غیره می­باشد.

 

 ترتیب مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می شود به هنگام نگارش و تنظیم مقاله به نکات زیر توجه نمایند. نرم افزار مورد استفاده برای نگارش مقاله باید Microsoft-word 2007، نوع قلم فارسیB نازنین  و نوع قلم لاتین  Time New Roman  باشد.  نویسندگان موظف هستند  علاوه بر فایل های Word   ( 1.  مقاله اصلی بدون نام نویسندگان، عنوان پست سازمانی انها و ایمیل 2.  فقط اسامی نویسندگان و پست سازمانی انها) ، یک نسخه  از مقاله  را در قالب فایل PDF  نیز در سامانه بارگزاری کنند. 

 

هر مقاله باید دارای بخش­ها اصلی و ترتیب زیر باشد.

 

 • عنوان مقاله به فارسی: عنوان مقاله  باید در عین اختصار معرف محتوای مقاله باشد. (B نازنین 18 پر رنگ)
 • مشخصات نویسندگان به فارسی: مشخصات نویسندگان باید شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه یا موسسه محل کار باشد. توجه شود که نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص گردد. (B نازنین 12پررنگ)
 • چکیده به فارسی: چکیده باید در حداکثر 150 کلمه به نحوی تنظیم شود که موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را به طور واضح مطرح کند. درج جزئیات، جدول، شکل و فرمول در  چکیده مجاز نمی باشد. (B نازنین  12) 
 • کلمات کلیدی به فارسی: حداکثر 6 کلمه با ارتباط مستقیم با موضوع و محتوای مقاله. (B نازنین  12)
 • عنوان مقاله به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 16 Bold)
 • مشخصات نویسندگان به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12 Bold)
 • چکیده به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12)
 • کلمات کلیدی به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12)
 • متن اصلی:   این متن با مقدمه آغاز و با جمع بندی پایان می­یابد. در مقدمه پس از طرح موضوع، ابتدا خلاصه­ای از تحقیقات منتشر شده مرتبط با موضوع و ویژگی‏‌ آن­ها ارائه و اهداف تحقیق مطرح و برنامه پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر و رفع کاستی‏‌های موجود، یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو توضیح داده می‏‌شود. در ادامه، بسته به نوع مقاله این قسمت دارای بخش­های مقدمه، مواد، روش، مراحل تحقیق، ارائه نتایج و تحلیل یافته­ها و جمع بندی باشد. بخش­های اصلی و فرعی به ترتیب با قلم Bنازنین پررنگ 14 و 12 نوشته و شماره گذاری شوند. در نوشتن متن تلاش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود.  شکل­ها، جدول­ها و روابط ریاضی بکار رفته در متن همگی باید مربوط به موضوع باشند و در متن از آن­ها استفاده شده و توضیح داده شده باشند.(B نازنین  12)
 • تشکر و قدر­دانی: در صورت لزوم در حداکثرسه سطر. (B نازنین  12)
 • علائم اختصاری و نمادها: درصورتی­که تعداد علائم اختصاری و نمادهای استفاده شده در متن زیاد باشند، بهتر است در این بخش ارائه و توضیح داده شوند. (B نازنین  12)
 • منابع و مراجع: مراجع به ترتیب استفاده در متن مرتب و در انتهای مقاله ارائه شود. دقت شود که تمام مراجع در مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند. (مراجع فارسی با B نازنین 11 و مراجع لاتین باTime New Roman  9)

قواعد ساختاری

 

 • شکل کلی مقاله: اندازه صفحات باید A4 و حدود بالا، پائین، چپ و راست صفحه برابر با 2 سانتیمتر و فاصله سطرها (Single)  انتخاب شود. مقالات به صورت دو ستونی، هریک با عرض 8 سانتیمتر تهیه ‏‌شود، دراین حال فاصله دوستونmm  10 خواهدبود. 
 • شکل­ها و جداول: شماره و توضیح شکل­ها باید در پائین و شماره و توضیح جداول باید در بالای آنها درج شود (B نازنین 10پررنگ). عنوان و محتوای جداول و شکل­ها  باید به زبان فارسی باشد (متن فارسی با B نازنین 10 و متن لاتین باTime New Roman  8). شکل­ها و جداول باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی در مقاله درج شوند و با سطر­های قبل و بعد یک سطر فاصله داشته باشند. برای کلیه محورها به­جای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شود و واحد هر یک در هلالین قرار داده شود (مانند: (Pressure [MPa]. 
 •  روابط ریاضی: Equation Editor کارائی بالائی برای نوشتن روابط ریاضی و موارد مشابه دارد. تمام نماد­های مورد نیاز در این ابزار پیش بینی شده است. به همین دلیل پیشنهاد می شود برای نگارش روابط از این ابزار استفاده شود. 
 • مراجع: مراجع فارسی و لاتین باید مشابه الگو های زیر نوشته شوند.

]1 [نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده سوم (سال انتشار) ²عنوان مقاله یا کتاب  داخل گیومه²،  نام کامل نشریه یا ناشر، شماره دوره یا جلد، شماره نشریه، شماره صفحات

Journal paper:

[1] Y. Mansourpanah, S. S. Madaeni, and A. Rahimpour (2009) “Fabrication and development of interfacial polymerized thin-film composite nanofiltration membrane using different surfactants in organic phase; study of morphology and performance”, Journal of Membrane Science, 343, 219-228.

Conference paper:

 [2] S. S. Madaeni, and E. Salehi (2009) “An improvement in adsorption-transport model for anions transmission through nanofiltration membrane: A new porosity model” The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2009), Kish, Iran, 313.

Book:

[3] S. S. Madaeni and A. Rahimpour (2005)  Industrial Membrane Processes, Razi University Publications, Kermanshah, Iran.

Patent:

[4] S. S. Madaeni and S. Molaeipour (2009) Preparation of conductive composite membrane via chemical polymerization for separation of protein from water, Iran Patent 57606.

 

 • ارجاع: برای ارجاع به مراجع تنها از شماره آن­ها در داخل دو قلاب استفاده شود و برای ارجاع به چند مرجع آن­ها را با ویرگول از هم جدا کنید مانند [1،2]
 • شماره گذاری: کلیه شکل­ها، جداول، روابط ریاضی و فرمول­های شیمیائی  باید به ترتیب ارائه شماره گذاری شوند. در شماره گذاری عناوین اصلی و فرعی (زیر عنوان) نباید بیش از سه شماره استفاده شود (3-1-4).
 • رعایت اصول اخلاق علمی و مقررات انتشاراتی (به عنوان مثال اخذ مجوز برای ارائه شکل ها و جداول منتشر شده ) الزامی می باشد.