راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تنظیم مقالات

 

مقدمه

 نشریه علمی-پژوهشی و بین رشته­ای علوم و مهندسی جداسازی حاصل فعالیت مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران است که با اخذ درجه علمی-پژوهشی ( شماره 10015/3 مورخ 9/11/1386) از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش، بررسی و چاپ مقالات پژوهشگران محترم اعلام آمادگی می­نماید.

 

هدف

هدف از انتشار نشریه علوم و مهندسی جداسازی کمک به توسعه و اعتلای فعالیت­های پژوهشی و فراهم نمودن بستری برای تبادل نظریه­ ها و اطلاعات علمی بین پژوهشگران دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی  است. نظریه پردازی و طرح اصول بنیادی، نتایج تجربی و کاربرد روش­های مختلف جداسازی مواد که درصنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، فرآوری و بازیابی مواد، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی و غیره می­باشد.

 

 ترتیب مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می شود به هنگام نگارش و تنظیم مقاله به نکات زیر توجه نمایند. نرم افزار مورد استفاده برای نگارش مقاله باید Microsoft-word 2007، نوع قلم فارسیB نازنین  و نوع قلم لاتین  Time New Roman  باشد.  نویسندگان موظف هستند  علاوه بر فایل Word یک نسخه  از مقاله  را در قالب فایل PDF  نیز در سامانه بارگزاری کنند.

 

هر مقاله باید دارای بخش­ها اصلی و ترتیب زیر باشد.

 

 • عنوان مقاله به فارسی: عنوان مقاله  باید در عین اختصار معرف محتوای مقاله باشد. (B نازنین 18 پر رنگ)
 • مشخصات نویسندگان به فارسی: مشخصات نویسندگان باید شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه یا موسسه محل کار باشد. توجه شود که نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص گردد. (B نازنین 12پررنگ)
 • چکیده به فارسی: چکیده باید در حداکثر 150 کلمه به نحوی تنظیم شود که موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را به طور واضح مطرح کند. درج جزئیات، جدول، شکل و فرمول در  چکیده مجاز نمی باشد. (B نازنین  12) 
 • کلمات کلیدی به فارسی: حداکثر 6 کلمه با ارتباط مستقیم با موضوع و محتوای مقاله. (B نازنین  12)
 • عنوان مقاله به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 16 Bold)
 • مشخصات نویسندگان به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12 Bold)
 • چکیده به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12)
 • کلمات کلیدی به انگلیسی:  ترجمه دقیق مورد مشابه فارسی.  (Time New Roman 12)
 • متن اصلی:   این متن با مقدمه آغاز و با جمع بندی پایان می­یابد. در مقدمه پس از طرح موضوع، ابتدا خلاصه­ای از تحقیقات منتشر شده مرتبط با موضوع و ویژگی‏‌ آن­ها ارائه و اهداف تحقیق مطرح و برنامه پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر و رفع کاستی‏‌های موجود، یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو توضیح داده می‏‌شود. در ادامه، بسته به نوع مقاله این قسمت دارای بخش­های مقدمه، مواد، روش، مراحل تحقیق، ارائه نتایج و تحلیل یافته­ها و جمع بندی باشد. بخش­های اصلی و فرعی به ترتیب با قلم Bنازنین پررنگ 14 و 12 نوشته و شماره گذاری شوند. در نوشتن متن تلاش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود.  شکل­ها، جدول­ها و روابط ریاضی بکار رفته در متن همگی باید مربوط به موضوع باشند و در متن از آن­ها استفاده شده و توضیح داده شده باشند.(B نازنین  12)
 • تشکر و قدر­دانی: در صورت لزوم در حداکثرسه سطر. (B نازنین  12)
 • علائم اختصاری و نمادها: درصورتی­که تعداد علائم اختصاری و نمادهای استفاده شده در متن زیاد باشند، بهتر است در این بخش ارائه و توضیح داده شوند. (B نازنین  12)
 • منابع و مراجع: مراجع به ترتیب استفاده در متن مرتب و در انتهای مقاله ارائه شود. دقت شود که تمام مراجع در مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند. (مراجع فارسی با B نازنین 11 و مراجع لاتین باTime New Roman  9)

قواعد ساختاری

 

 • شکل کلی مقاله: اندازه صفحات باید A4 و حدود بالا، پائین، چپ و راست صفحه برابر با 2 سانتیمتر و فاصله سطرها (Single)  انتخاب شود. مقالات به صورت دو ستونی، هریک با عرض 8 سانتیمتر تهیه ‏‌شود، دراین حال فاصله دوستونmm  10 خواهدبود. 
 • شکل­ها و جداول: شماره و توضیح شکل­ها باید در پائین و شماره و توضیح جداول باید در بالای آنها درج شود (B نازنین 10پررنگ). عنوان و محتوای جداول و شکل­ها  باید به زبان فارسی باشد (متن فارسی با B نازنین 10 و متن لاتین باTime New Roman  8). شکل­ها و جداول باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی در مقاله درج شوند و با سطر­های قبل و بعد یک سطر فاصله داشته باشند. برای کلیه محورها به­جای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شود و واحد هر یک در هلالین قرار داده شود (مانند: (Pressure [MPa]. 
 •  روابط ریاضی: Equation Editor کارائی بالائی برای نوشتن روابط ریاضی و موارد مشابه دارد. تمام نماد­های مورد نیاز در این ابزار پیش بینی شده است. به همین دلیل پیشنهاد می شود برای نگارش روابط از این ابزار استفاده شود. 
 • مراجع: مراجع فارسی و لاتین باید مشابه الگو های زیر نوشته شوند.

]1 [نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده سوم (سال انتشار) ²عنوان مقاله یا کتاب  داخل گیومه²،  نام کامل نشریه یا ناشر، شماره دوره یا جلد، شماره نشریه، شماره صفحات

Journal paper:

[1] Y. Mansourpanah, S. S. Madaeni, and A. Rahimpour (2009) “Fabrication and development of interfacial polymerized thin-film composite nanofiltration membrane using different surfactants in organic phase; study of morphology and performance”, Journal of Membrane Science, 343, 219-228.

Conference paper:

 [2] S. S. Madaeni, and E. Salehi (2009) “An improvement in adsorption-transport model for anions transmission through nanofiltration membrane: A new porosity model” The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2009), Kish, Iran, 313.

Book:

[3] S. S. Madaeni and A. Rahimpour (2005)  Industrial Membrane Processes, Razi University Publications, Kermanshah, Iran.

Patent:

[4] S. S. Madaeni and S. Molaeipour (2009) Preparation of conductive composite membrane via chemical polymerization for separation of protein from water, Iran Patent 57606.

 

 • ارجاع: برای ارجاع به مراجع تنها از شماره آن­ها در داخل دو قلاب استفاده شود و برای ارجاع به چند مرجع آن­ها را با ویرگول از هم جدا کنید مانند [1،2]
 • شماره گذاری: کلیه شکل­ها، جداول، روابط ریاضی و فرمول­های شیمیائی  باید به ترتیب ارائه شماره گذاری شوند. در شماره گذاری عناوین اصلی و فرعی (زیر عنوان) نباید بیش از سه شماره استفاده شود (3-1-4).