دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-141 
4. توسعه یک مدل ریاضی برای خشک کن انجمادی

صفحه 33-43

محمد رضا شهداد؛ علیرضا فضلعلی؛ مرتضی خان احمدی


5. جداسازی مونت موریلنیت از بنتونیت نوع سدیمی و کلسیمی

صفحه 45-53

مجید طهمورسی؛ عبدالهادی ابراهیمی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ مرتضی میرزایی


6. سنتز ائروژل‌‌های سیلیکایی نانومتخلخل جهت جذب و جداسازی مواد هیدروکربنی از آب

صفحه 55-68

لیلا امیرخانی؛ حسن برگزین؛ جعفر صادق مقدس؛ محمد مهدی احدیان


7. تأثیر فرایند لیگنین زدایی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی الیاف خرما

صفحه 69-76

اعظم زارع میرک آباد؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی


11. انحلال گالوانیکی کالکوپیریت در محیط سولفاته در حضور یون فریک با استفاده از کاتالیزور پیریت

صفحه 111-120

سید محمد جواد کلینی؛ مجید جعفریان؛ محمود عبدالهی؛ سهیلا جوادیان؛ والح آقازاده


12. رسوب‌گذاری دانه‌ها: اثر برهمکنش دانه-زمینه

صفحه 121-129

هژیر کورکی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مهرزاد مرتضایی