دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنتز فوم آلژینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1400

وحید جوان بخت؛ مریم کنعانی


مطالعات جذب و سینتیک حذف کبالت با رزین کی‌لیت ساز دی اتیلن تری آمین از محیط‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

محمد رضا الماسیان؛ حسین سیدکلال؛ حمید راشدی؛ سعید کاکائی؛ محمد تقی اف


مطالعه تأثیر اصلاح سطح جاذب اکسید کلسیم با استفاده از اسید سیتریک بر میزان جذب دی‌اکسید کربن و رفتار سیال‌سازی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

فاطمه مختارزاده؛ مریم طهماسب پور


استفاده از نانوکامپوزیت الیاف کربنی/ZIF-8 جهت جداسازی سورفکتانت CTAB از آب، مطالعات ایزوترم و سینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

مژگان شاه میرزایی؛ عبدالحسین همتی سراپرده؛ مهین شفیعی؛ محمد رنجبر


جداسازی گازی با استفاده از غشاهای ماتریس آمیخته حاوی نانوذرات سیلیکا عامل‌دار شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

سید محمدهادی موسوی؛ احمدرضا رئیسی؛ حمید هاشمی مقدم


تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته متشکل از سلولز استات بوتیرات/ نانوذرات مکسین برای حذف رنگ و نمک از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

امیرحسین دشت بزرگ؛ احسان سلجوقی؛ سیدمحمود موسوی؛ شیرین کیانی؛ حامد کارخانه چی