دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنتز و شناسایی جاذب نانوساختار مناسب برای کاهش/حذف انتشار بوی ادرانت در زمان ریزش آن به ویژه در حالت حادثه‏ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22103/jsse.2022.3500

علی مجاوریان کرمانی؛ علی احمدپور؛ علی محمدی؛ علی نخعی پور؛ فاطمه حیاتی


سنتز غشای زئولیتی SSZ-13 و بررسی تاثیر یون‌های سدیم، لیتیوم و پتاسیم در عبوردهی دی‌اکسیدکربن، متان و نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22103/jsse.2022.3498

جهانگیر صدیقیان؛ حافظ مقصودی؛ مریم جوادی شریف


مدلسازی و بررسی تاثیر جریان برگشتی بر روی راندمان جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار هیدروژن در برج پرشده ناپیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1401

10.22103/jsse.2022.3552

علیرضا فضلعلی؛ محسن روشنایی


شبیه‌سازی واحد جذب دی‌اکسید کربن از گاز اتان پتروشیمی امیرکبیر و ارائه ساختاری بهینه برای کاهش مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22103/jsse.2023.3604

محمد جواد شکوهی قهفرخی؛ صادق صحرایی؛ وحید ذبیحی


مدلسازی جداسازی ذرات غبار در بسترهای پرشده‌ی‌دوار با استفاده از روش‌ برنامه نویسی ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22103/jsse.2023.3629

ندا عسگری حسنوند؛ امیر احسان فیلی منفرد