بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سه تایی ( نقره/ نانو‌ورقه‌های تیتانیوم‌دی‌اکسید/گرافن‌اکسید کاهش یافته) به منظور تخریب آنتی بیوتیک تتراسایکلین و مدلسازی فرایند با سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، فومن، ایران

2 دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 استادیار (ریاضی)، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

4 دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22103/jsse.2021.2773

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت‌های سه‌تایی Ag/rGO-TiO2 (x) از طریق پخش نوری مقادیر مختلف نقره (نانوذرات پلاسمونی) بر روی نانوورقه‌های تیتانیوم‌دی‌اکسید (TNs) ترکیب شده با گرافن‌اکسید کاهش یافته (rGO) سنتز شدند. تکنیک‌های مختلفی از جمله XRD، FESEM/EDX، TEM، DRS و Raman برای شناسایی ساختاری و مورفولوژیکی نانو‌کامپوزیت‌های سنتز شده به کار گرفته شدند. آزمایش‌های تخریب فوتوکاتالیستی تتراسایکلین در حضور 75 میلی‌گرم از نمونه های سنتز شده‌ در 100 میلی لیتر محلول آبی تتراسایکلین با غلظت 30 میلی‌گرم بر لیتر تحت نور مرئی انجام شدند. بهترین عملکرد فوتوکاتالیستی مربوط به نانو‌کامپوزیت سه‌تایی Ag/rGO-TiO2 (0.076) (سنتز شده در حضور 076/0 گرم نقره نیترات) ، با درصد تخریب 56/52 بود که می توان آن را به رزونانس پلاسمونیک نانوذرات نقره نسبت داد. درصد حذف تتراسایکلین توسط نانو‌ورقه‌های تیتانیوم‌دی‌اکسید خالص (TNs) در شرایط مشابه 93/37 درصد بود. به منظور مدلسازی و پیش‌بینی فعالیت فوتوکاتالیستی نمونه‌های سه‌تایی سنتز شده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها