تاثیر pH و مواد شیمیایی بر پایداری کف در فلوتاسیون مس؛ مطالعه موردی: کارخانه فرآوری مس محمد آباد دلیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، گروه مهندسی معدن

2 دانشگاه ولی عصر (عج)، گروه مهندسی معدن

10.22103/jsse.2021.3058

چکیده

در فلوتاسیون کانی‌های سولفیدی، تنظیم pH و میزان مصرف مواد شیمیایی بسیار مهم است. در بیشتر مدارهای فلوتاسیون مس میزان مصرف آهک و درنتیجه میزان pH با توجیه رسیدن به پایداری بیشتر کف، بسیار بیشتر از حالت استاندارد است. از این رو در این تحقیق با هدف تعیین تاثیر pH و مواد شیمیایی بر پایداری کف، آزمون‌های فلوتاسیون مس بر روی خوراک تهیه شده از کارخانه فرآوری مس محمدآباد دلیجان با روش تاگوچی طراحی و پایداری کف در این آزمایش‌ها با تعیین نیمه عمر کف بررسی گردید. نتایج نشان داد که بر خلاف نظر معمول در بیشتر کارخانه‌ها، تاثیر pH بر پایداری کف بارز نیست. در مقابل مشخص شد که کلکتورهای Z11 و TC15 تاثیر بارزی بر پایداری کف دارند. علاوه بر این مشخص شد که در محدوده مصرف عملیاتی، تاثیر کف‌ساز Dowfroth250 بر خلاف کف‌ساز MIBC بر پایداری کف بارز می‌باشد. در نهایت مشخص شد در صورتی‌که pH برابر ۲/۱۱، میزان مصرف کلکتورهای Z11 و TC15 به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۵ گرم بر تن و میزان مصرف کف‌سازهای MIBC و Dowfroth250 نیز به ترتیب ۲۰ و ۱۵ گرم بر تن باشد، بالاترین پایداری کف حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها